Tak powstają nasze domy z drewna:

Dzień 1-wszy, godzina 8:01

Dzień 1-wszy, godzina 8:20

 

Dzień 1-wszy, godzina 16:10

 

Dzień 2-gi, godzina 16:00

 

 

Dzień 3-ci, godzina 16:01

 

Dzień 4-ty, godzina 16:01